KAŻDA MODYFIKACJA JEDNOSTKI STERUJĄCEJ (zarówno remapping , jak i moduły), ZMIENIA CHARAKTERYSTYKĘ POJAZDU , TYM SAMYM POJAZD TRACI HOMOLOGACJE DOPUSZCZAJĄCĄ DO RUCHU. W codziennym użytkowaniu , jak i na przeglądach diagnostycznych, czy podczas kontroli organów uprawnionych jest to raczej nie do udowodnienia , że motocykl posiada inne parametry. Dodać należy , że przyjmuje się, że